NASZE NAJLEPSZE OFERTY

PAKIETY WYJAZDOWE

PROMOCJA W MAJU

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ ,,ŚLADAMI CHRYSTUSA’’

CEZAREA - KARMEL- NAZARET- KANA GALILEJSKA - JEZIORO GALILEJSKIE- GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW I GÓRA TABOR - BETANIA – JERYCHO – QUMRAN - MORZE MARTWE - BETLEJEM - AIN KAREM - JEROZOLIMA -

PAKIETY WYCIECZEK

NAJLEPSZE WYJAZDY

517 460 748